Дарманська І. М. Ступенева освіта: історичний аспект. - C. 59-62.