Товчигречка Л. В. Особливості двомовної освіти в Україні. - C. 346-349.