Print
Category: Випуск 19 - 2015
Hits: 2328

Білецька І. [Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення фахових дисциплін]{Formation of Cognitive Independency of Foreign Language Future Teachers in the Process of Major Courses Learning} 18-23