Print
Category: Випуск 14 - 2013
Hits: 2198

96. Чорна А. В. Обробка експериментальних даних за результатами педагогічного експерименту засобами комп’ютерних статистичних пакетів. - C. 453-457.