Друк

94. Хренова В. В. Ситуаційні тестові завдання як засіб діагностики предметних компетенцій майбутніх учителів технологій профільної школи (на прикладі дисципліни "Основи швейного виробництва"). - C. 440-447.